Årstider

Otyg

  • Genero:
  • Website: Não informado.
  • Nacionalidade: Não informado.
  • Enviado por: Letras de Músicas

Letra da música

Otyg - Årstider

Música enviada por: Letras de Músicas

Sommar:
Nu det flöjtar om barrverkens yviga man
I lavlupna grenar hos furor och gran
Kådoströmmar sförta fram i barkfårors ban
Och mossa stammens rot bekransar

Höst:
Stormens anderöster genom lövsalen röd
Där dvärgbjörkar flamma i den höstliga glöd
Den kämpalystne gudom bringar sommaren nöd
Falina löv i vinden dansar

I fröjdestinnad bunad
Av fyra makters tid
Där hällen ligger runad
Av skalder, störst är nordan
Och aldrig läggs den nid
En konungslig fullbordan

Vinter:
Frost har tronat fjällvärid och snöbäddat land
Kristallisk isöken längs dess strand
Fimbulkylan kväder likt en rovriddarshand
Blodet tjälas, ty den dräper

Vår:
Kylan löser sin snara kring insjö och länt
Det bittra vargavädret äro förvänt
Solens strålar markens lyster nu återtänt
Runt åar vattenröken väper

I fröjdestinnad bunad
Av fyra makters tid
Där hällen ligger runad
Av skalder, störst är nordan
Och aldrig läggs den nid
En konungslig fullbordan

letrasdemusicas.com.br Esta letra foi retirada do site www.letrasdemusicas.com.br

Informações da música

Avaliação:
Acesso(s):
Ponto(s):
Média de pontos:
Fãs(s):

  1. FAQ
  2. Política de privacidade
  3. Anuncie aqui
  4. Fale conosco
  5. Como funciona?

©2003 - 2019 Letras de Musicas.com.br. Todos os Direitos Reservados.

A música Årstider de Otyg como todas as outras, são de propriedade da banda sendo permitido somente a visualização das letras de música encontradas no Letras de Músicas, vedada sua reprodução e cópias através de qualquer outros meios. (Lei 9610/98)